Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

 Fritid och kultur

 

Fritidsledare


Frank Ottesen
Tel: 43 27 21, 040-596 2876
E-post: frank.ottesen@sund.ax

 

 

Bibliotekarie 

Sonja Berglund
Tel och fax: 45978
E-post: sundsbibliotek@sund.ax

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax