Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Dokument: Administration

Dokument: Bygga & Bo

Dokument: Övrigt

» 2 st Närvårdare

» Ansökan om eftisplats

» Ansökan om hemvårdsstöd

» Arbetsplan Tosarby Daghem 2017

» Arbetsprocess fritidsstöd

» Barnet i barnomsorgen

» Barnomsorgslag för landskapet Åland nr 86 2011

» Barnomsorgsplatser

» Barnomsorgsplatser, ansökan.

» Barnomsorgstaxa i Sund 01.01.2017

» Blankett för uppsägning av lägenhet

» Detaljerade kriterier fritidsstöd

» Eftermiddagsledare

» Faderskapserkännande

» Familjearbetare broschyr

» Familjehem/Stödfamilj

» Förvaltningsstadga

» Grunderna för förundervisningen f barnoms i landsk Ål

» Handlingsprogram för hållbar utveckling för sunds kommun

» Kriterier för ansökan om fritidsstöd

» Kökbiträde Tallgården

» Lokalvårdare till Tallgården

» Personalpolitiskt program 2015

» Policy fotografering och sociala medier

» Räddningsområde Ålands kommuner

» Serviceman

» Socialarbetare

» Stöd för vård av barn i hemmet

» Uppsägning av barnomsorgsplats/temporär uppsägning

» Uppsägning av eftisplats

» Ändringar o tillägg i barnoms lagen nr 60/2013

Turistinformation

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax