Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Bygga och bo 

 

Här hittar du information om allt som behövs när du vill börja bygga eller flytta till en lägenhet i kommunen. Vårt byggnadstekniska kansli presenterar på denna sida information om kommunalteknik, väg-, vatten- och avloppsfrågor, fastigheter och bostadsområden, samt hur man gör för att ansöka om byggnadslov. En del av sidorna är under uppbyggnad.

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax