Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

BARNOMSORG

 TOSARBY DAGHEM

Tosarby daghem har 52 barnomsorgsplatser fördelade på tre avdelningar:

Avdelning Solsidan  12 platser 1-3 år

Avdelning Sjöbacken 20 platser 3-6 år

Avdelning Stjärnåsen 20 platser 3-6 år

Daghemmet erbjuder heltidsplats, halvtidsplats (högst 25tim/vecka) samt lagstadgad förundervisning 09.00-13.00 enligt grundskolans arbetsdagar.

Öppethållningstider, 07.00-17.30. Daghemmet är stängt fyra veckor i juli månad samt två dagar under verksamhetsåret för planering.

Vårdnadshavare till barn under tre år som inte är i behov av kommunal barnomsorg kan ansöka om hemvårdsstöd efter att föräldrapenningsperioden upphört.

Ansökan om barnomsorgsplats görs skriftligt av vårdnadshavarna. Barnomsorgsplats beviljas i enlighet med barnomsorgslag nr 86 för landskapet Åland §17, §20. Vårdnadshavarna fyller i ett presentationsdokument, Barnet i barnomsorgen, innan platsen tas i bruk. Tillsammmans med daghemmets arbetsplan utgör detta dokument grunden för hemmets och barnomsorgens gemensamma strävan mot att barnet erhåller goda uppväxtvillkor, utveckling och lärande.

Daghemmet tillämpar föräldraaktiv tredagarsinskolning. Avgift uppbärs från första inskolningsdagen enligt fastställd barnomsorgstaxa. Avgiften grundar sig på av vårdnadshavarna inlämnad inkomstutredning.

Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland fungerar som läroplan för hela daghemmets verksamhet. I daghemmets arbetsplan beskrivs hur läroplansgrunderna förverkligas i praktiken. Förundervisningen bedrivs i enlighet med barnomsorgslag nr 86 för landskapet Åland § 5. 

LÄS MERA :

Barnomsorgslag för landskapet Åland nr 86/2011

Nya barnomsorgslagen nr 56 

Ändringar och tillägg i barnomsorgslagen nr 60/2013

Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland

Barnomsorgsplatser, ansökan

Ansökan om barnomsorg, blankett

Arbetsplan Tosarby daghem 2017

Inkomstutredning för barndagvård, blankett 2018

Barnomsorgstaxa i Sund 2018

Barnet i barnomsorgen

Uppsägning av barnomsorgsplats/temporär uppsägning

Hemvårsstöd, blankett

Policy fotografering och sociala medier 

För ytterligare information välkommen att kontakta:

Lisbeth Brunila, daghemföreståndare/barnomsorgsledare lisbeth.brunila@sund.ax telefon 018 43887

Linda Enlund-Jansson, viceföreståndare sjobacken@sund.ax telefon 018 43882

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax