Den version av Internet Explorer som du använder är föråldrad.
Vissa element på den här sidan kommer inte att visas som de ska.
Den här sidan är optimerad för IE7, IE8 och Firefox 3.x.
Du rekommenderas att uppgradera IE eller byta till Firefox.
Det är gratis och gör att du får en bättre surfupplevelse,
inte bara på www.sund.ax utan på de flesta webbplatser.

Äldreomsorgen


Handhar hemservicen inom den egna kommunen samt institutionsvården utom den egna kommunen. Verksamheten leds av en äldreomsorgsledare.

 

 

 Äldreomsorgsledare/Servicehusföreståndare

 

Sani Gustafsson

Tel 45433

E-post sani.gustafsson@sund.ax 

 

 

  
 

 

 

V föreståndare/ ansvarig närvårdare


Annika Vördgren
Tel.nr: 0457 8011 741  

Epost annika.vordgren@sund.ax 

 

Personal Tallgården tel 45911

Köket  tel 44031 

 Byråsekreterare


Marie-Susanne "Mia" Schütten
Tel.nr: 43 27 27
E-post: mia.schutten@sund.ax

Fakturering av avgifter för hemservice.

 

Information
Vi har öppet vardagar 9-15, OBS fredagar stängt för lunch 11 - 12
Telefon: +358-(0)18-43 270
E-post: info@sund.ax