Styrdokument

Här kan du bekanta dig med de styrdokument som är aktuella i Sunds kommun, se dokumenten under Bilagor.

  • arvodesstadga
  • förvaltningsstadga
  • handlingsprogram för hållbar utveckling 2012-2022
  • kommunalt program för främjande av integration
  • personalpolitiskt program.
Publicerad 8.3.2018
Uppdaterad 24.4.2018