Deponering

Till återvinningscentralen, som sköts av Svinryggens Deponi AB, kan hushåll och fritidsfastigheter lämna:

  • 5 stycken 200 liters säckar med brännbart hushållsavfall (1m3) per månad
  • kartong och papp
  • glas
  • plast: bygg- och ensilageplast, plastmöbler
  • metall
  • problemavfall
  • träavfall: rent eller ytbehandlat trä, impregnerat trä ska sorteras
  • däck
  • elektronik

Till mottagningshallen kan du också lämna in möbler, elektronik och byggmaterial som är i gott skick och kan vara till nytta för andra. Personalen på återvinningscentralen har rätt att granska materialet innan det förs in till mottagningshallen.

Publicerad 14.2.2018
Uppdaterad 17.5.2018