Barn och skola

För barnen i Sund erbjuder kommunen:

  • barnomsorg för barn under skolåldern vid Tosarby daghem
  • grundskola för årskurs 1-6 vid Sunds skola i Finby, inklusive eftis-verksamhet.
  • grundskola för årskurs 7-9 vid Godby högstadieskola.

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 16.4.2018